Po owocach poznacie, czyli projekty

Kościół Zjednoczeniowy i Federacja Rodzin na Rzecz Pokoju Światowego są głównymi, ale nie jedynymi organizacjami założonymi przez ludzi zainspirowanych naukami Ojca Moon’a. Ze swojej natury kościół jest skierowany do tych, którzy chcą podążać drogą religijną. Ale Ojciec Moon inspirował wielu ludzi na świecie, by zmienili swoje życie na lepsze. Nie wszyscy z nich byli religijni. Dlatego owocem tej inspiracji są liczne organizacje i projekty skierowane do różnych grup społecznych lub zawodowych.

.

 Oto niektóre z nich:

  • Uniwersalna Federacja Pokoju – Universal Peace Federation.
  • Akademia Profesorów na rzecz Pokoju Światowego - Professors World Peace Academy.
  • Międzyreligijna Federacja na Rzecz Pokoju Światowego - The Inter-Religious Federation for Peace.
  • Federacja Kobiet na Rzecz Pokoju Światowego - The Women’s Federation for World Peace.
  • Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych -Collegiate Association for the Research of the Principle.
  • Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego – The Holy Spirit Association for Unification of World Christianity.
  • Balet Uniwersalny - The Universal Ballet
  • Zjednoczeniowe Seminarium Teologiczne – The Unification Theological Seminary
  • Religijna Służba Młodych – Religious Youth Service
  • Ruch Ambasadorów Pokoju

 

 

© 2017. All Rights Reserved.