Rodzina

Wielebny Moon bardzo często podkreśla wartość rodziny i wartość związku pomiędzy mężczyzną i kobietą. Bóg w pełni wyraża się w małżeńskim związku mężczyzny i kobiety, dlatego na naszej stronie nie może zabraknąć choć paru przemówień wygłoszonych przez Hak Ja Han Moon oraz paru przemówień ich dzieci.

Zapraszamy do lektury.

 Pragniemy zaznaczyć, że żadne fragmenty zamieszczonych na tej stronie publikacji nie mogą być wykorzystywane i powielane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być też kopiowane bez powołania się na źródło, z którego pochodzą.

© 2017. All Rights Reserved.