Kawiarenka

W jaki sposób możemy zrozumieć drugiego człowieka? Można przysłuchać się temu, co inni mówią na jego temat, przebierać wśród różnorakich opinii i wybrać jedną z nich dla siebie. Oczywiście najlepiej byłoby spotkać się z nim osobiście, na przykład w kawiarni i porozmawiać o życiu, bo nic nie zastąpi takiego osobistej rozmowy z drugim człowiekiem. Niestety w przypadku Ojca Moon'a nie jest to obecnie możliwe w fizycznej rzeczywistości, bo we wrześniu 2012 roku odszedł z tego świata. Dlatego postanowiliśmy stworzyć namiastkę spotkania, trochę jednostronną z konieczności, taką jakby kawiarenkę, gdzie można usiąść spokojnie przy kawie czy herbacie i poczytać.

Wielebny Sun Myung Moon nie spisywał swoich odkryć i przemyśleń. Wygłaszał za to przemówienia. Część z nich jest uporządkowana jak naukowy wykład dla studentów. Wiele z nich jest bardzo płomienna, nacechowana emocjami. Ponieważ jest ich bardzo dużo, więc pogrupowaliśmy je, aby ułatwić poruszanie się wśród nich. Umieściliśmy też tutaj przemówienia członków jego rodziny oraz jego uczniów i misjonarzy. A także przekazy ze świata duchowego od tych, którzy przekroczyli kurtynę ziemskiego życia.

Zapraszamy do lektury.

„Ojcze Niebieski.

Musimy zrozumieć, że nasze życie jest drogą powrotu do źródła. Jest to droga powrotu do domu naszych serc. Ojcze, proszę pomóż wiernym Kościoła Zjednoczeniowego stać się ludźmi, którzy zbudują dom dla wszystkich ludzi, dom pierwotnego umysłu. Ojcze, obdarz ich siłą i odwagą, której będą na tej drodze potrzebowali, tak aby mogli stać się Twoimi dumnymi synami i córkami.

Współczujący Ojcze, wielu spośród Twojego stada błąka się w poszukiwaniu więzi serca, ale tylko nieliczni poznali Twoje Serce. Gorliwie pragniemy abyś jeszcze raz objął tą ludzkość, która nie zna Twojego Serca i podążała ścieżką odnowy błąkając się w tym świecie ciemności.

Tęsknimy, by stać się jak dzieci, nie pamiętające o niczym innym za wyjątkiem tęsknoty by się do Ciebie przytulić. Ojcze, proszę prowadź ludzi na całym świecie, aby mogli stanąć na takim fundamencie serca.

Teraz rozumiemy, jakiego rodzaju pierwotną rodzinę poszukiwałeś. Rozumiemy, że od tej chwili naszym przeznaczeniem jest praca nad zbudowaniem tej idealnej rodziny z całego naszego serca i ze wszystkich naszych sił. Musimy się nawzajem ochraniać, modlić się za siebie, musimy stać się najbliższymi przyjaciółmi, najbardziej kochającymi się braćmi i siostrami, rodzicami i dziećmi, abyśmy mieli kwalifikacje do budowy świata pierwotnej miłości i wielkiej chwały.

Ojcze, jeszcze raz prosimy Cię byś nas prowadził i chronił, abyśmy się naprawdę stali godni być pionierami świata serca, tworzącymi nowe idealne rodziny. Proszę, prowadź nas. Modlimy się w imieniu Prawdziwych Rodziców. Amen.”

Sun Myung Moon - modlitwa

Pragniemy zaznaczyć, że żadne fragmenty zamieszczonych na tej stronie publikacji nie mogą być wykorzystywane i powielane bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Informacje nie mogą być też kopiowane bez powołania się na źródło, z którego pochodzą.

© 2017. All Rights Reserved.